Αναγέννηση ενδομητρίου

Έχω HPV. Και τώρα τι;

Η θετική δοκιμή για τον HPV δεν είναι σημαντική, καθώς κατά 90% οι εν λόγω λοιμώξεις θα είναι μη ανιχνεύσιμες εντός ενός ή δύο ετών, χωρίς καμία παρέμβαση. Ωστόσο, καθώς ο ιός αυτός μεταδίδεται σεξουαλικά, θα πρέπει να λάβετε τις σωστές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η σύγχρονη κυτταρολογική εξέταση υγρής φάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ανίχνευση της παρουσίας τύπων HPV DNA υψηλού κινδύνου αλλά και για να αναδείξει την πραγματική ενεργότητας αυτών (επισωματικού ή ενσωματωμένου HPV DNA) που μετρά τις ογκοπρωτεΐνες mRNA Ε6 και Ε7 από ένα μόνο τραχηλικό δείγμα. Η υπερέκφρασή τους, η οποία μπορεί να μετρηθεί ως μεταγραφές E6/E7 αγγελιαφόρου RNA (mRNA), σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο CIN (τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας) και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας μειώνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και τις περιττές επεμβατικές διαδικασίες, όπως η κολποσκόπηση και η βιοψία.

Οι εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας είναι πλέον ένα εξελιγμένο διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να καθοδηγήσει τον ιατρό σας για να σας δώσει τις σωστές συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξετε στον τρόπο ζωής σας, πότε να επαναλάβετε τον έλεγχο και εάν πρέπει να υποβληθείτε σε θεραπεία. 

Loading...