Ενίσχυση Ενδομητρίου (PRP)

Αυξητικοί παράγοντες εν δράσει!

Η ενδομήτρια έγχυση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση που μπορεί ενισχύσει την ανάπτυξη του λεπτού ενδομητρίου. Είναι πλάσμα αίματος πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες που απομονώνεται από φρέσκο πλήρες περιφερικό φλεβικό αίμα της υπογόνιμης γυναίκας και περιέχει πολλούς αυξητικούς παράγοντες όπως ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF), ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), ο αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας (PDGF), ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού (TGF) και άλλες κυτοκίνες που διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη του ενδομητρίου. Αν και δεν υπάρχουν RT μελέτες ακόμη για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου,  αρκετές μελέτες  παρατήρησης επισημαίνουν τη σημαντική διαφορά στα ποσοστά επιτυχίας της κύησης μετά τη χρήση της θεραπείας PRP.

JBRA Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 2017, 21(1): 54-56 Περιοδική Έκδοση των Ανθρώπινων Αναπαραγωγικών Επιστημών, Τόμος 10; Τεύχος 3; Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017

Loading...