Ενδοκυτοπλασμική έγχυση σπέρματος (ICSI/pICSI)

Η επιλογή του ικανού

Το ICSI είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της γονιμοποίησης του ωαρίου με απευθείας ένεση του σπέρματος σε αυτό μετά από προσεκτική παρατήρηση της μορφολογίας του. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ακροσωμιακή αντίδραση μεταξύ σπέρματος και τοιχώματος του ωαρίου , την κινητικότητα και συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Όλες οι επιμέρους διεργασίες διεξάγονται στο εργαστήριο όπου επιλέγεται το πιο κατάλληλο σπέρμα προς γονιμοποίηση.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μια πρόσθετη διαδικασία που ονομάζεται pICSI (Physiological ICSI) για την επιλογή του σπέρματος με υψηλότερη δυνατότητα γονιμοποίησης. Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής ελέγχεται η ικανότητα του σπέρματος να δεσμεύεται με την υαλουράνη (αλλιώς γνωστή ως υαλουρονικό οξύ), η οποία εντοπίζεται στην εξωκυτταρική μεμβράνη που περιβάλλει τα ωάρια. Το σπερματοζωάριο που έχει επιλεχθεί μέσω της δοκιμασίας με υαλουράνη έχει αποδειχθεί ότι περιέχει μειωμένο ποσοστό κατακερματισμού του DNA και ανευπλοειδίας μειώνοντας έτσι μετά τη γονιμοποίηση το ποσοστό των πρώιμων αποβολών λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Loading...