Έλεγχος Αποθεματικού Ωοθηκών

Το ρολόι της γονιμότητας

Το Egg Timer test περιγράφει τον αριθμό των ωαρίων καλής ποιότητας που παραμένουν στις ωοθήκες μιας γυναίκας. Αντιλαμβανόμενοι τι είναι το αποθεματικό των ωοθηκών μπορούμε να διακρίνουμε δύο πτυχές εκτίνησης γονιμότητας: την «ποιότητα των ωαρίων» και την «ποσότητα των ωαρίων».

Ποιότητα ωαρίων

Ένας απλός αιματολογικός δείκτης που εξετάζεται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός ομαλού εμμηνορρησιακού κύκλου μπορεί να αποσαφηνίσει το αποθεματικό των ωοθηκών σας. Αυτή η ορμόνη (AMH – αντιμυλλέριος ορμόνη) παράγεται από πρώιμα ωοθηκικά ωοθυλάκια. Είναι ένας ανώτερος προγνωστικός δείκτης της ωοθηκικής ικανότητας και παράλληλα μπορεί να προσδιορίσει και να προβλέψει την ανταπόκριση κατά τη διάρκεια θεραπείας γονιμότητας.

Ποσότητα ωαρίων

Ένα  προηγμένο διακολπικό υπερηχογράφημα καθορισμού των πρωτογενών ωοθυλακίων που μπορούν να απεικονιστούν και στις δύο ωοθήκες, είναι υποχρεωτικό προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε σύσταση σχετικά με τη διατήρηση της γονιμότητας ή την ανάγκη για περαιτέρω επέμβαση ενίσχυσης της γονιμότητας.

‘Ολες οι σύγχρονες γυναίκες που σκέφτονται να καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη, οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας, αυτοάνοσα νοσήματα, χημειοθεραπεία ή προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στις ωοθήκες έχουν απόλυτη ένδειξη για την εξέταση των ωοθηκικών αποθεμάτων, γνωστή και ως Egg Timer Test.

Loading...