Προεμφυτευτική Γενετική Εξέταση PGT

Μια χαρτογράφηση του μέλλοντος

Η προεμφυτευτική γενετική εξέταση είναι μια εργαστηριακή διαδικασία που διεξάγεται στα έμβρυα που παράγονται μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η εξέταση για χρωμοσωματικώς μη φυσιολογικά έμβρυα (PGT-A) και για συγκεκριμένες γενετικές παθήσεις σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού (PGT-M) μέσω βιοψίας κυττάρων κατά την 5η ή 6η ημέρα ανάπτυξης ανάλογα με την εξέλιξη του εμβρύου, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά μη φυσιολογικών εμβρύων που θα οδηγούσαν σε αποτυχημένες εμφυτεύσεις, αποβολές ή πάσχοντα τέκνα. Η PGT βελτιώνει το αποτέλεσμα της θεραπείας γονιμότητας ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα της γυναίκας:

  • Σημαντική αύξηση (έως 85%) των ποσοστών εγκυμοσύνης
  • Μείωση του αριθμού των κύκλων γονιμοποίησης που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης και συνεπώς μείωση του χρόνου και του κόστους για το υπογόνιμο ζευγάρι.
  • Μείωση των ποσοστών αποβολών (το 70% των ακούσιων αποβολών οφείλεται σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες)
  • Υποστήριξη της μεταφοράς ενός εμβρύου με αποφυγή επιπλοκών που σχετίζονται με πολύδυμες εγκυμοσύνες
  • Υποβοήθηση ζευγαριών με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης μιας γενετικής διαταραχής να συλλάβουν ένα υγιές μωρό
Loading...