Αναπαραγωγική ανοσολογία/Intralipids

Ενίσχυση των λιπαρών οξέων

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κύριους ρυθμιστές στη διαδικασία της εμφύτευσης εμβρύου και στην επακόλουθη διατήρηση της κύησης.

Τα φυσικά κύτταρα-φονείς της μήτρας, εκτός από το ότι αποτελούν σημαντικό συστατικό της τοπικής ανοσολογικής αντίδρασης έναντι παθογόνων παραγόντων, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας εμφύτευσης εμβρύου (τροφοβλαστική διείσδυση και αγγειογένεση).

Υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία υποδηλώνουν ότι η έγχυση 20% ενδοφλέβιου λιπώδους γαλακτώματος (που αποτελείται από φυσικά συστατικά) μπορεί να επιρρεάσει την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος μειώνοντας την κυτταροτοξική δραστηριότητα των φυσικών κυττάρων-φονέων που σχετίζονται με επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης και, ως εκ τούτου,να  ενισχύει την θετική έκβαση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Loading...