Παρένθετη Μητρότητα

Ένα μαγικό ταξίδι προς τη μητρότητα

Η διαδικασία παρένθετης μητρότητας συνδέει ζευγάρια που επιθυμούν παιδί με μια γυναίκα που έχει συνάψει νομική συμφωνία να κυοφορήσει το παιδί τους για αυτούς.

Η γενετική παρένθετη μητρότητα επιτρέπει στον έναν ή και στους δύο γονείς να μοιράζονται έναν γενετικό δεσμό με το παιδί τους.

Ωστόσο, η παρένθετη μητρότητα είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία τόσο συναισθηματικά, όσο και νομικά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και υπάρχουν πολλά διαφορετικά βήματα και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο η παρένθετη μητέρα όσο και το υπογόνιμο ζευγάρι συνειδητοποιούν τους ρόλους και τους περιορισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ψυχιατρικής αξιολόγησης και ανεξαρτήτων νομικών συμβουλών, εάν είναι απαραίτητο.

Ομοίως, ο ιατρός σας πρέπει να εξετάσει προσεκτικά και να λάβει ένα εκτεταμένο ιατρικό ιστορικό για να αναδείξει πιθανούς παράγοντες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την έκβαση μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης.

Loading...