Εξέταση Σαλπίγγων

3D/4D HyCoSy (3D / 4D Υστερο-υπερηχογραφία αντίθεσης)

Πρόκειται για ένα ισχυρό μη επεμβατικό εργαλείο στη διάγνωση των δομικών ελαττωμάτων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, όπως οι ανωμαλίες της μήτρας και η απόφραξη των σαλπίγγων.

Αυτή η τεχνική ακριβούς αξιολόγησης της σαλπιγγικής βατότητας μπορεί να αποτελέσει σημαντική ένδειξη κλινικά στοχευμένων θεραπειών, παρά το γεγονός ότι η λαπαροσκόπηση παραμένει ο χρυσός κανόνας στον συγκεκριμένο τομέα.

Πραγματοποιείται με την έγχυση ενός μέσου απεικόνισης στην ενδομητρική κοιλότητα με σκοπό την απεικόνιση των σαλπίγγων κατά τη στιγμή της αποβολής του ένα μέσο αντίθεσης για εκτίμηση μέσω υπερήχων.

Η 3D HyCoSy φαίνεται να ξεπερνά τους υπάρχοντες περιορισμούς της τεχνικής 2D, όπως η ικανότητα του χειριστή, η χρονοβόρα διαδικασία, η δυσκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, η δυσχέρεια παρατήρησης ολόκληρου του σαλπιγγικού αυλού λόγω της ελικοειδούς πορείας, η δυσκολία διάκρισης των γειτνιάζοντων ιστών όπως το έντερο, κ.λπ.

Η δοκιμασία σαλπιγγικής βατότητας είναι το δεύτερο σημαντικό βήμα για να διερευνήσετε την κατάσταση της γονιμότητάς σας, ειδικά αν έχετε προηγούμενη λοίμωξη από χλαμύδια ή έχετε υποβληθεί σε γυναικολογικές επεμβάσεις.

Loading...