Σεξουαλική ευεξία

O ή G shot;

Ο όρος «O-Shot» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα το οποίο είναι σύντμηση της λέξης «Οργασμός». Πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (PRP), εγχύεται στην κλειτορίδα και στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου στην περιοχή του σημείου Grafenburg ή «G-Spot», την ερωτική ζώνη εντός του κόλπου κοντά στην ουρήθρα. Μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες-1 χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες της γυναίκας. Το «G-Shot» είναι ένας άλλος εμπορικός όρος που αναφέρεται στην έγχυση υλικού πλήρωσης στο G-Spot, που επαναλαμβάνεται κάθε τρεις έως πέντε μήνες.

Loading...